Õigusinfo andmebaas 

Õigusinfo
andmebaas

Magilex Jurist on mahukas ja mitmekülgne igapäevaselt uueneva sisuga õigusinfo andmebaas, mis aitab teostada õigustoiminguid kiiremini ja mugavamalt.​

...mitte ainult juristidele.

Magilex Jurist on mahukas ja mitmekülgne igapäevaselt uueneva sisuga õigusinfo andmebaas, mis aitab teostada
õigustoiminguid kiiremini ja mugavamalt.​

...mitte ainult juristidele.

Dokumendinäidised

Andmebaas sisaldab suurt hulka õigualaste dokumentide näidiseid alates lepingutest ja otsustest kuni hagiavalduste ja teiste menetlusdokumentideni. Tegemist ei ole dokumendipõhjadega klassikalises mõttes - me ei kontrolli nende sisu vastavust kehtivale õigusele või seda, kas need kindlasti käesoleval ajal sobivad vastava toimingu tegemiseks. Näidised on mõeldud eelkõige õigusteadmistega isikutele, et lihtsustada ja kiirendada konkreetsele olukorrale sobiva dokumendi koostamist.

Magilex Jurist dokumendinäidis

§

Dokumendinäidised

Andmebaas sisaldab suurt hulka õigualaste dokumentide näidiseid alates lepingutest ja otsustest kuni hagiavalduste ja teiste menetlusdokumentideni. Tegemist ei ole dokumendipõhjadega klassikalises mõttes - me ei kontrolli nende sisu vastavust kehtivale õigusele või seda, kas need kindlasti käesoleval ajal sobivad vastava toimingu tegemiseks. Näidised on mõeldud eelkõige õigusteadmistega isikutele, et lihtsustada ja kiirendada konkreetsele olukorrale sobiva dokumendi koostamist.

Magilex Jurist dokumendinäidis
Lepinguklauslid

Lepinguklauslid

Andmebaas sisaldab suurt hulka lepinguklauslite näidissõnastusi. Klausleid saab filtreerida lepingu ja klausli liigi ning keele järgi. Klauslite andmebaas võimaldab kiiresti leida koostatava lepingu jaoks sobivaimad sõnastused ja parandada ning täiendada kasutusel olevaid põhjasid.

Lepinguklauslid

Andmebaas sisaldab suurt hulka lepinguklauslite näidissõnastusi. Klausleid saab filtreerida lepingu ja klausli liigi ning keele järgi. Klauslite andmebaas võimaldab kiiresti leida koostatava lepingu jaoks sobivaimad sõnastused ja parandada ning täiendada kasutusel olevaid põhjasid.

Lepinguklauslid

Õigusuudised

Avaldame igapäevaselt ministeeriumite ja teiste õigusvaldkonnaga seotud ametiasutuste uudiseid. Sul on võimalik jälgida nii üldist uudisvoogu, kui just sinule huvipakkuva õigusvaldkonnaga seotud uudiseid.

Õigusuudised

Õigusuudised

Avaldame igapäevaselt ministeeriumite ja teiste õigusvaldkonnaga seotud ametiasutuste uudiseid. Sul on võimalik jälgida nii üldist uudisvoogu, kui just sinule huvipakkuva õigusvaldkonnaga seotud uudiseid.

Õigusuudised

Proovi tasuta 7 päeva

Mahukas ja mitmekülgse sisuga igapäevaselt uuenev õigusinfo andmebaas, aitab sul teostada õigustoiminguid kiiremini ja mugavamalt.​

Proovi 7 päeva tasuta!

Proovi tasuta 7 päeva

Mahukas ja mitmekülgse sisuga igapäevaselt uuenev õigusinfo andmebaas, aitab sul teostada õigustoiminguid kiiremini ja mugavamalt.​

Proovi 7 päeva tasuta!