Avaldaja, xxx(töötaja), töötas OÜ-s Cellin Technologies (tööandja) tähtajatu töölepingu nr 120214  alusel alates 12.02.2014 rakubioloog-rakutehnoloogia teaduri ametikohal töötasuga 1600 eurot  kuus. Avaldaja esitas tööandjale 15.11.2016 e-kirjaga töölepingu ülesütlemisavalduse töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg 2 p 2 alusel ja ütles lepingu üles 18.11.2016. Tööandja on oluliselt viivitanud töötasu  maksmisega ja jätnud maksmata töötasu alates septembrist.