Töötasin ajavahemikul 26.09.2016-13.10.2016 Vitalko Grupp OÜ heaks. Vitalko Grupp OÜ tegi  alltöövõttu Eviko AS objektidel xxx. Vitalko Grupi juhatuse liikme xxxsõnul on palga väljamaksmise  takistuseks Eviko ASilt saamata rahad. Kätte olen saanud 23 töötunni pealt, ülejäänud tasu on  saamata.