Kuu: märts 2020

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldus seoses COVID19-ga

Avaldus isikuandmete töötlemise kohta COVID-19 puhangu kontekstis. Vastu võetud 19. märtsil 2020 Euroopa Andmekaitsenõukogu on vastu võtnud järgmise avalduse: Valitsused ning avaliku ja erasektori organisatsioonid kogu Euroopas võtavad meetmeid COVID-19 ohjeldamiseks ja leevendamiseks. See võib...