Kuu: mai 2020

Töövaidluskomisjoni otsus 4-1/944/20

xxx (edaspidi avaldaja või töötaja) esitas 15.04.2020 töövaidluskomisjonile avalduse Ferm Trans  & ETC OÜ (edaspidi vastaspool või tööandja) vastu. Avaldaja palus tuvastada töösuhte lõppemise töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg 2 alusel  14.03.2020, teha vastavad kanded töötamise registris ning mõista tööandjalt avaldaja kasuks välja  hüvitis TLS § 100 lg 4 alusel töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses netosummas 2 100 eurot.

Valmis õigustatud huvi juhend

Peale isikuandmete kaitse üldmääruse kehtimahakkamist on üha enam kuulda, et isikuandmete töötlemine põhineb sellisel õiguslikul alusel, milleks on õigustatud huvi. Õigustatud huvile tuginemist tuleb eelnevalt tõsiselt kaaluda, sest see nõuab alati põhjendamist ning vastutust. Mida selgem on...