Kuu: juuni 2020

M.I. hagi A.I. vastu elatise saamiseks

M.I. (laps; hageja) esitas 25. aprillil 2018 Harju Maakohtule hagi, milles palus A.I-lt (isa; kostja) välja mõista miinimummääras elatise alates 25. aprillist 2018. Hagiavalduse kohaselt lahutati kostja ja N.I. (ema) abielu 2017. a novembris. Kostja viibib alates 2015. a-st vanglas ega toeta last majanduslikult. Kostja peaks vanglast vabanema 2023. a. Lapse kasvatamise vältimatud kulud on toidu-, elamispinna-, lasteaia-, trenni-, riiete-, jalatsite-, tervise-, hügieenivahendite, majapidamistarvete, sünnipäevade pidamise ja neil osalemise ning harrastustega tegelemise kulud. Emal on raske üksinda kanda kasvava lapse ülalpidamise kulusid.

ERIAL EHITUS OÜ (asutamisel) määruskaebus Tartu Maakohtu registriosakonna 26. novembri 2019. a kandemääruse nr Ä50131604 peale

Avaldaja esitas maakohtu registriosakonnale kandeavalduse äriühingu äriregistrisse kandmiseks. Kohtunikuabi jättis avalduse rahuldamata ja andis tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Avaldaja määratud tähtajaks puudusi ei kõrvaldanud. Maakohtu registriosakond jättis kandeavalduse rahuldamata. Avaldaja esitas määruskaebuse, mille registriosakond jättis rahuldamata ja edastas maakohtule. Maakohus jättis kaebuse rahuldamata ja edastas kaebuse ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis kaebuse rahuldamata. Avaldaja esitas määruskaebuse Riigikohtule.