Kuu: august 2020

Uudishimupäring tõi väärteotrahvi

Politseiteenistuja ja tervishoiutöötaja said Andmekaitse Inspektsioonilt kiirmenetluse korras väärteotrahvi uudishimupäringu eest.   Nii tervishoiutöötajal kui politseiteenistujal puudus päringute tegemiseks õiguslik alus, st puudus teenistusülesandest tulenev teadmisvajadus ning mõlemal juhul oli...

Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, võib põhikirjaga loobuda notariaalse tehingu vorminõudest ja näha ette, et osa võõrandamise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.