Kuu: oktoober 2020

Osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega

1.1. Suurendada Ühingu osakapitali seniselt XXX eurolt XXX euroni ehk XXX euro võrra. 1.2. Osakapitali suurendamisel suurendatakse olemasolevate osade nimiväärtuseid järgmiselt:1.2.1.   Osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtust suurendatakse XXX euro võrra; 1.2.2. Osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtust suurendatakse XXX euro võrra.

Osakapitali suurendamine rahalise sissemaksega

1.1.        Suurendada Ühingu osakapitali seniselt XXX eurolt XXX euroni ehk XXX euro võrra.

1.2.        Osakapitali suurendamisel väljastatakse kolm (3) uut osa järgmiselt:
1.2.1.   Uue osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtus XXX eurot;
1.2.2.   Uue osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtus XXX eurot;
1.2.3.   Uue osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtus XXX eurot.

Osakapitali suurendamine ülekursiga

1.1 Suurendada Ühingu osakapitali seniselt XXX eurolt XXX euroni ehk XXX euro võrra.
1.2 Osakapitali suurendatakse ülekursiga, mille suurus on XXX eurot.

Aeg: alaealistega tegelemisel on prokurörid eeskujuks

Justiitsminister Raivo Aeg ütles täna prokuratuuri üldkogul peetud kõnes, et prokurörid on alaealiste õigusrikkujatega tegelemisel ja taastava õiguse kasutamisel teinud väga head tööd. „Prokuratuuri tänavuse aasta tööst rääkides tahan ma esile tõsta seda, et noorte õigusrikkujatega tegelemisel on...

Maarjamäe jalgpallihalli osas leiti kompromiss

Täna ministeeriumide ühishoones toimunud kohtumisel huvigruppidega toetas osavõtjate enamus kompromisslahendust, et Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaali kõrvale rajatakse jalgpallihalli asemel FC Levadia administratiivhoone, mis on jalgpallihallist märksa väiksem ja sobib seetõttu memoriaali...

OÜ Pro Beauté hagi Natalia Batalina vastu raha tasumise nõudes

Hagiavalduse kohaselt sõlmisid hageja ja kostja 3. augustil 2015 töölepingu. Pooled leppisid kokku,  et hageja ostab sülearvuti ja kostja hüvitab selle soetusmaksumuse talle osamaksetena. Samuti  leppisid pooled kokku, et kui töölepingu kehtivuse ajal tekib kostjal õigus saada tulemustasu, on  kostjal õigus tasumisele kuuluvad osamaksed tulemustasuga tasaarvestada. Tööleping lõppes 10. mail  2017. Hageja palus kostjal arvuti tagastada. Kostja ei ole hagejale arvuti eest midagi maksnud ega ole  ka arvutit tagastanud. Samuti ei teeninud kostja tulemustasu, millega saaks arvuti maksumuse tasaarvestada. Hageja nõuab kostjalt lepingu täitmist ehk arvuti soetusmaksumuse (1131 eurot  84 senti) tasumist, samuti tasumisega viivitamisest tulenevat viivist.

Põhiseaduskomisjon valis esimeheks Alar Lanemani

Komisjoni etteotsa sai Alar Laneman (EKRE), aseesimehena jätkab Lauri Läänemets (SDE). Komisjoni kuuluvad veel Martin Repinski (KE), Andrei Korobeinik (KE), Kalle Grünthal (EKRE), Siim Kiisler (I), Kaja Kallas (RE), Hanno Pevkur (RE) ja Taavi Rõivas (RE). Erakorraline valimine toimus seoses...

VIDEOD: noored jõuavad kohtupinki teadmatusest ja nooruse uljusest

Sel nädalal toimub Eesti kohtute eestvedamisel iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille fookus on sel aastal suunatud noortele. Koostöös prokuratuuriga valmis kolm videot, mille keskne idee on näidata, kui lihtsalt, nooruse uljusest ja teadmatusest võib noor sattuda kohtupinki ja minna elule vastu...