Kuu: detsember 2020

Miks videovalvel on reeglid?

Keskmine Eesti inimene võib päevas sattuda vähemalt kümne valvekaamera alasse. Valvekaameraid võime leida poodides, tänatavatel ja erinevate hoonete seintel. Ühel linnatänaval jalutamine salvestub seega määramata ajaks kümnetesse kaameratesse.

Riigi Teatajas avaldati põhiseaduse uuendatud tõlge

Tänasega saab läbi põhiseaduse 100. sünnipäeva-aasta, mille puhul avaldati Riigi Teatajas selle värskelt valminud uuendatud ingliskeelne tõlge. Asutav Kogu võttis Eesti esimese põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. Kehtiva põhiseaduse senine tõlge oli...

Autorendileping

Lepingu esemeks on Rendileandja poolt Rentnikule tasu eest ____________ (edaspidi „Sõiduk“) kasutada andmine. Rendileandja kinnitab, et on Sõiduki omanik ning omab Sõiduki suhtes piiramatut käsutusõigust ning et kolmandatel isikutel puuduvad õigused Sõiduki suhtes, mis võivad takistada Rentnikul Sõidukit kasutada.

Osa müügileping

Lepingu objektiks on Müüja omandis olev [*] OÜ (edaspidi nimetatud OÜ) osa nimiväärtusega [*] (summa sõnadega) eurot (edaspidi Osa), mis moodustab [*]% (protsent sõnadega) OÜ osakapitalist ja osadega esindatud häältest.*

Videoistung on mugav viis kohtuistungist osa saamiseks

Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja istungite päevakord nägi 16. detsembril ette istungit, mille toimumiskohana ei olnud märgitud mitte kohtusaali numbrit, vaid tegemist oli videoistungiga. Mida kujutab endast videoistung ja kas ka ajakirjanik saab sellel mingil moel osaleda, uuris istungi vastu huvi...