Kuu: veebruar 2021

Tühja kasseti tasu määrad alates 1. aprillist 2021

25.02.2021. Valitsus võttis tänasel istungil vastu justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud määruse eelnõu, mille alusel rakendub esimesest aprillist uus tühja kasseti tasu kogumise kord ja määrad. Justiitsminister Maris Lauri sõnul on kogutava hüvitise eesmärk kompenseerida õiguste omajatele...

Valmis analüüs lähenemiskeelu seadmise kohtupraktikast

25.02.2021. Justiitsministeeriumi tellitud analüüsist tsiviilõigusliku lähenemiskeelu regulatsioonile selgus, et üldiselt on kehtiv seadus piisavalt selge ja paindlik ning seega ei esine vältimatut vajadust seadusemuudatuseks. Teisalt võiks kaaluda mõningaid praktilisi meetmeid, mis aitaksid...

Viru maakohtu uus esimees on Liina Naaber-Kivisoo

22.02.2021. Justiitsminister Maris Lauri nimetas tänasest Viru maakohtu esimehena ametisse seni Narva kohtumaja kohtunikuna töötanud Liina Naaber-Kivisoo. Naaber-Kivisoo on Viru maakohtu kohtunikuna töötanud alates 2018. aastast. Varem on ta töötanud vandeadvokaadina kahes büroos ning aastatel...

Riigikogu muutis vangistusseadust

Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) (275 SE) peamine eesmärk on luua võimalus vanglas lisaks süüdimõistetutele ja vahistatutele kinni pidada ka vastava piirkonna arestiga karistatud arestialuseid,...

Täitesüsteemi ootavad ees muudatused

17.02.2021. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel seaduseelnõu, mis muudab täitemenetluse jätkusuutlikumaks ja annab avalik-õiguslikele sissenõudjatele paindlikumad võimalused endale täiturit valida. „Kuna kehtiv kohtutäiturite süsteem on juba mitu aastat olnud...