Kuu: mai 2021

KHN: eelarvekärped tooksid paratamatult kaasa kohtuasjade venimise

PRESSITEADE 14.05.2021 Täna toimunud kohtute haldamise nõukoja (KHN) istungil võeti pärast 2022.–2025. aasta riigieelarvestrateegia arutelu vastu seisukoht, millega juhiti Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse tähelepanu sellele, et kohtuasjade mõistlik menetlusaeg satub tõsisesse ohtu olukorras, kus...

AKI aastaraamat 2020

Eesti üks väiksemaid asutusi Andmekaitse Inspektsioon jõudis teha 2020. aastal andmetöötlejatele ligi 300 ettekirjutust või soovitust andmetöötlusreeglite paremaks täitmiseks, kuid see arv ei pruugi näidata kaugeltki seda, kui ulatuslikud võivad olla eksimused ühiskonnas isikuandmetega...

AKI aastaraamat 2020

Eesti üks väiksemaid asutusi Andmekaitse Inspektsioon jõudis teha 2020. aastal andmetöötlejatele ligi 300 ettekirjutust või soovitust andmetöötlusreeglite paremaks täitmiseks, kuid see arv ei pruugi näidata kaugeltki seda, kui ulatuslikud võivad olla eksimused ühiskonnas isikuandmetega...

Äriruumide üürileping

Lepingu esemeks on Äriruumid, mis asuvad Tallinnas aadressil [*], paiknedes [*] ([*]) korruselise Hoone [*] korrusel. Äriruumide asendiplaan on lepingu lisa 1.

Laenu allutamise leping

Laenuandja 1 ja Laenuandja 2 sõlmisid käesoleva laenu allutamise lepingu (edaspidi “Leping”) eesmärgiga allutada Laenulepingust 1 tulenevad nõuded  Laenulepingust 2 tulenevatele nõuetele.