Kuu: juuni 2021

Justiitsministeerium avalikustas kohtumised lobistidega

30.06.2021. Justiitsministeerium avalikustas täna oma kodulehel kohtumised lobistidega, mis on toimunud alates 1. maist 2021. Kohustus kohtumised avalikustada on valitsusasutuste kõrgetel ametiisikutel. „Oma huve esindavate organisatsioonide ja inimestega kohtumiste avalikustamine aitab kaasa...

Oma huvid deklareerisid tähtajaks 81% kohuslastest

22.06.2021. Justiitsministeeriumi andmetel esitasid sel aastal õigeaegselt ehk 31. maiks huvide deklaratsiooni 81% selleks kohustatud ametikohtadel olevatest inimestest. Registrisse on sellel aastal kantud 5035 ametikohta, kellel on huvide deklareerimise kohustus. 31. maiks esitas oma...

Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg läheneb

22.06.2021. Justiitsministeerium tuletab meelde, et 30. juunil saabub majandusaasta aruande esitamise tähtaeg neil juriidilistel isikutel, kelle majandusaasta lõppes 2020. aasta lõpus. „Soovitame kõigil majandusaasta aruanded juuni lõpuks esitada. See on oluline, sest see näitab ühingu...

Kuriteoohvrite paremaks kaitseks otsitakse uusi meetodeid

21.06.2021. Justiitsministeerium algatas Eestis kuriteoohvrite kaitsmise projekti, mis keskendub sellele, kuidas saab riik ohvriks sattunud inimesele paremat tuge pakkuda. Täna toimub Jõhvis projekti avaseminar. Projekti viiakse esialgu ellu Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal. Projekti tulemustest...

Monopolidel tuleb hakata tulevikus maksma järelevalvetasu

17.06.2021. Justiitsministeerium saatis arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega laekuks tulevikus osa konkurentsiameti eelarvest reguleeritavatelt ettevõtjatelt järelevalvetasuna, mille suurusjärk oleks 0,02-0,2% reguleeritud ettevõtja käibest. „Eesti Konkurentsiamet on...