Kuu: juuli 2021

Kohtulahendid muutuvad tulevikus enne jõustumist avalikuks

26.07.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega tahetakse muuta tulevikus kohtulahendid avalikuks juba enne nende jõustumist. Lahendid avalikustatakse Riigi Teatajas kohe pärast nende avalikuks tegemist. „Eelnõu peamine eesmärk on suurendada kohtumenetluse...

Euroopa Komisjon tunnustab Eestit õigusriigi tagamisel

22.07.21. Euroopa Komisjoni avaldas teist korda iga-aastase õigusriigi aruande, mis käsitleb õigusriigi olukorda Euroopa Liidus ja liikmesriikides. Aruandes kinnitatakse, et õigusriik on Eestis jätkuvalt kaitstud. Eraldi tunnustatakse  Eesti justiitsüsteemi digitaliseerituse kõrget taset, tänu...

Ministeeriumid otsivad algatusi kiusamise ennetamiseks

13.07.21. Justiits- ja siseministeerium kuulutavad välja Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku konkursi leidmaks parimaid algatusi kiusamise ja vägivalla ennetamiseks ning vähendamiseks noorte hulgas. Konkursi peapreemia on 10 000 eurot, lisaks antakse välja kaks 5000-eurost auhinda....

Eesti kohtumenetlus kuulub jätkuvalt Euroopa kolme tõhusaima hulka

Eile avaldatud õigusemõistmise võrdlustabelis „Justice Scoreboard 2021“ asub Eesti kohtusüsteem tõhususes ja menetluste kiiruses jätkuvalt Euroopa Liidu riikide eesotsas. Kokkuvõttes asub Eesti esimeses astmes tsiviil-ja haldusasjade lahendamiseks kuluva aja võrdluses kolmandal kohal, eespool on...

Riik loob keskse tõlkekeskkonna

09.07.21. Valitsus otsusega luuakse riigile keskne tõlkekeskkond, mille eesmärk on eesti keele digitehnoloogilise arengu ja kasutatavuse tagamine üha mitmekeelsemas maailmas. „Loodav tõlkekeskkond on riigiülene innovaatiline arendusprojekt, mis tõstab tõlgete kvaliteeti ja vähendab dubleerivaid...