Kuu: september 2021

Maris Lauri: justiitsvaldkonna varandus on selle inimesed

30.09.21. Valitsuses kinnitatud 2022. aasta eelarve võimaldab justiitssüsteemis jätkata kogu õiguskaare digitaalseks muutmisega ja toetada peitkuritegude avastamist. Oluline on ekspertteadmiste arendamine, kaasaegsete töömeetodite juurutamine ja palgafondi suurendamine.  „Meie üldistest...

Riigikogu komisjonid arutavad heategevuse rolli üle ühiskonnas

Ühise istungi avab Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi, kelle sõnul on heategevuslikud organisatsioonid viimaste aastate jooksul märkimisväärselt palju teinud ühiskonna nõrgemate ja toetust vajavate inimeste abistamiseks. „Kes meist ei teaks Jõulutunnelit, vähiravifondi „Kingitud...

Teabevahetus Euroopa Liidu riikide äriregistrite vahel täieneb

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas esimesel lugemisel riigikogule eelnõu, millega muudetakse äriseadustikku ja raamatupidamise seadust. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, mis reguleerib digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamist äriühinguõiguses. Soodustatakse liikmesriikide äriregistrite vahelist andmevahetust ning ärikeelde puudutava info jagamist, eesmärgiga vähendada äriühingute kuritarvitamist.