Kohus ei võimaldanud õpilastele esialgse õiguskaitse korras kontaktõpet

Allikas: Eesti kohtud
Autor: anneli.vilu
Avaldatud: 04.11.2021

PRESSITEADE
Tallinna Halduskohus
4. november 2021

Kohus ei võimaldanud õpilastele esialgse õiguskaitse korras kontaktõpet

Tallinna Halduskohtule on esitatud neli kaebust Tallinna üldhariduskoolide 4.-8. klassi laste distantsõppele suunamise kohta.

Kaebuste ühine väide on, et distantsõppele suunamiseks puudus õiguslik alus, sest Terviseamet ei ole vastavat otsust koolide osas teinud.

Kaebajad esitasid koos kaebusega kohtule ka esialgse õiguskaitse taotluse võimaldamaks lastele kontaktõpet.