Kohus mõistis Peeter Helmele karistuse lapseealise seksuaalse ahvatlemise eest

Allikas: Eesti kohtud
Autor: kristi.kirsberg
Avaldatud: 30.11.2020

Harju Maakohus tunnistas täna Peeter Helme noorema kui neljateistkümne-aastase isiku seksuaalse ahvatlemise kõlbmatu süüteo katses süüdi ja mõistis talle karistuseks ühe aasta ja nelja kuu pikkuse vangistuse tingimisi kaheaastase katseajaga ning kohustas katseajal Helmet järgima kontrollnõudeid, sealhulgas osalema sotsiaalprogrammis, mille eesmärgiks on tema süüdistuses nimetatud süütegude edasine ära hoidmine.