Tallinna Ringkonnakohtu otsusega on tuvastatud, et Tallinna Linnavalitsuse 19. juuli 1991. a korraldusega nr 599-k eraldati Lilien Loik”ile korter elamukooperatiivis Kalda (EK Kalda) asukohaga Tallinnas Katleri 3-40. Selle korralduse alusel väljastas Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsuse Elamukooperatiivide Organiseerimise Osakond orderi nr 595, millele oli perekonnaliikmena märgitud L. Loik”i tädi Florence-Silvia Lutkat. EK Kalda osamaksuna on tasutud 19 300 rubla. EK Kalda põhikiri registreeriti Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsuses 20. septembril 1988. a. EK Kalda õigusjärglaseks on Elamuühistu (EÜ) Kalda, kelle põhikiri registreeriti Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 22. oktoobri 1993. a korraldusega nr 41.