Töövaidluskomisjon

Töövaidluskomisjoni otsus 4-1/944/20

xxx (edaspidi avaldaja või töötaja) esitas 15.04.2020 töövaidluskomisjonile avalduse Ferm Trans  & ETC OÜ (edaspidi vastaspool või tööandja) vastu. Avaldaja palus tuvastada töösuhte lõppemise töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg 2 alusel  14.03.2020, teha vastavad kanded töötamise registris ning mõista tööandjalt avaldaja kasuks välja  hüvitis TLS § 100 lg 4 alusel töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses netosummas 2 100 eurot.

Töövaidluskomisjoni otsus 4-1/1/17

Töötasin ajavahemikul 26.09.2016-13.10.2016 Vitalko Grupp OÜ heaks. Vitalko Grupp OÜ tegi  alltöövõttu Eviko AS objektidel xxx. Vitalko Grupi juhatuse liikme xxxsõnul on palga väljamaksmise  takistuseks Eviko ASilt saamata rahad. Kätte olen saanud 23 töötunni pealt, ülejäänud tasu on  saamata.

Töövaidluskomisjoni otsus 4-1/3/17

Avaldaja, xxx(töötaja), töötas OÜ-s Cellin Technologies (tööandja) tähtajatu töölepingu nr 120214  alusel alates 12.02.2014 rakubioloog-rakutehnoloogia teaduri ametikohal töötasuga 1600 eurot  kuus. Avaldaja esitas tööandjale 15.11.2016 e-kirjaga töölepingu ülesütlemisavalduse töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg 2 p 2 alusel ja ütles lepingu üles 18.11.2016. Tööandja on oluliselt viivitanud töötasu  maksmisega ja jätnud maksmata töötasu alates septembrist.