Pooled lähtuvad Kontserni finantseerimisel põhimõtetest, et üldjuhul finantseerib Kontsern end läbi oma tegevusest saadavate vahendite ise.