Kõik Lepingu muudatused omavad jõudu vaid siis, kui need on vormistatud kirjalikult ja on mõlema Poole poolt allkirjastatud. Kirjaliku vormi mittejärgmisel on muudatus tühine.