Tasu

Tasu ja hüvitised

Juhatuse liikme tasu suurus (edaspidi: Tasu) on vastavalt Ühingu osanike [otsuse kuupäev] otsusele [tasu suurus] eurot.

Tasu

Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu [tasu summa] eurot (edaspidi Tasu). Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt Tasu maksmist alates Töö vastuvõtmisest Tellija poolt.