Ühingu juhtimisstruktuur on lepingu sõlmimise ajal 3-tasandiline, koosnedes järgmistest organitest: