Juhend

Ametijuhend

Tööandja nimi: [tööandja nimi]. Lisa töölepingule nr [töölepingu nr]. [Ametikoha nimetus] AMETIJUHEND.