Otsus

Osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega

1.1. Suurendada Ühingu osakapitali seniselt XXX eurolt XXX euroni ehk XXX euro võrra. 1.2. Osakapitali suurendamisel suurendatakse olemasolevate osade nimiväärtuseid järgmiselt:1.2.1.   Osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtust suurendatakse XXX euro võrra; 1.2.2. Osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtust suurendatakse XXX euro võrra.

Osakapitali suurendamine rahalise sissemaksega

1.1.        Suurendada Ühingu osakapitali seniselt XXX eurolt XXX euroni ehk XXX euro võrra.

1.2.        Osakapitali suurendamisel väljastatakse kolm (3) uut osa järgmiselt:
1.2.1.   Uue osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtus XXX eurot;
1.2.2.   Uue osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtus XXX eurot;
1.2.3.   Uue osaniku nimi, isikukood/registrikood XXX, osa nimiväärtus XXX eurot.

Osakapitali suurendamine ülekursiga

1.1 Suurendada Ühingu osakapitali seniselt XXX eurolt XXX euroni ehk XXX euro võrra.
1.2 Osakapitali suurendatakse ülekursiga, mille suurus on XXX eurot.