Otsus vastu võetud ühehäälselt / Otsuse poolt oli [poolthäälte arv] häält ja vastu [vastuhäälte arv] häält [(mittevajalik kustutada)].