Üldtingimused

Töökorralduse reeglid

Töökorralduse reeglid on dokument, mis määratleb tööandja [tööandja nimi] ja töötajate käitumisreeglid töösuhetes ning nende koostööks vajalikud kohustused ja õigused.