Volitaja volitab Volitatud isikut kasutama Volitajale kuuluvat sõidukit (edaspidi „Sõiduk“):