Põhiseaduskomisjon jõudis üksmeelele erikomisjonide moodustamise alustes 

Autor: Epp-Mare Kukemelk
Avaldatud: 20.04.2021

Komisjoni esimees Toomas Kivimägi ütles, et kompromissi otsiti kaua, kuid lõpuks jõuti lahenduseni, et opositsioon ja koalitsioon on erikomisjonides esindatud võrdselt. Kivimägi lisas, et erikomisjonide esimeeste kohtade jaotust pole kavas muuta. Riigieelarve kontrolli ja korruptsioonivastase erikomisjoni juhi kohad kuuluvad opositsioonile, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni juhi koht kuulub koalitsioonile. 

„Komisjon arutas erikomisjonide moodustamise muutmise eelnõud esmalt veebruaris, ent tulise arutelu ja suurte eriarvamuste tõttu, otsustasime aja maha võtta ja otsida kompromissi,“ rääkis Kivimägi. Ta avaldas tänu kõikidele Riigikogus esindatud erakondadele. „Kõik astusid selles põhimõttelises vaidluses sammu tagasi ja üksnes tänu sellele ka kompromiss sündis. Tänan kõiki, kes panustasid, alates põhiseaduskomisjoni liikmetest kuni Riigikogus esindatud erakondade esimeesteni välja. Väga riigimehelik otsus keerulisel ajal.“ ütles Kivimägi.

Kehtiva korra järgi moodustati erikomisjonid pariteetsetel alustel, mis tagas eelmise valitsuse ajal erikomisjonides ülekaalu koalitsioonierakondadele. Koalitsiooni vahetudes muutus ka see vahekord ja uus koalitsioon soovis muuta komisjonide moodustamine proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvaks. Kompromissina jõuti lahenduseni, et edasi minnakse tasakaalu põhimõttega. 

Komisjon otsustas saata Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (334 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (336 OE) ja Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (337 OE) esimesele lugemisele 4. mail.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Link uudisele: Põhiseaduskomisjon jõudis üksmeelele erikomisjonide moodustamise alustes