Andmekaitse Inspektsioon

Kontrolli kas oled erakonna nimekirjas!

Äriregistrisse on kantud kõik erakonna liikmed koos sünniajaga ja nende liikmeks olemise ajad. Lehel ariregister.rik.ee saab päringute alt valida „erakonnad“ ja kontrollida enda või kellegi teise nime alusel erakondadesse kuuluvusi. Erakonna liikmete nimekirja pidamise ja kannete muudatuste...

Kontrolli kas oled erakonna nimekirjas!

Äriregistrisse on kantud kõik erakonna liikmed koos sünniajaga ja nende liikmeks olemise ajad. Lehel ariregister.rik.ee saab päringute alt valida „erakonnad“ ja kontrollida enda või kellegi teise nime alusel erakondadesse kuuluvusi. Erakonna liikmete nimekirja pidamise ja kannete muudatuste...

Vaktsineerimisvõimalustest teavitamisest

Inspektsioonile on laekunud palju küsimusi seoses Eesti Haigekassalt (edaspidi haigekassa)  saadud SMS-iga vaktsineerimise võimaluse kohta. Soovitakse teada, kas Haigekassa on kasutanud enda käes olevaid andmeid ning välja sorteerinud vaktsineeritud ning vaktsineerimata inimesed ning kas Haigekassa võib kasutada vaktsineerimata inimeste kontakte selleks, et saata ravimireklaami.

Nõuandetelefon ei tööta 26.07- 6.08

Seoses puhkuste perioodi ja suurenenud tööjõu puudusega ei tööta AKI nõuandetelefon 26. juulist 6. augustini. Nõuandetelefoni 5620 2341 tööaeg on muul ajal igal argipäeval kella 13.00-st 15.00-ni. Enamlevinud küsimused ja vastused eraelu kaitse teemal leiab rubriigist küsimus- vastus Kõik uudised...

Drooni lennutamine nõuab reeglitega arvestamist

Õhusõidukilt filmimise või pildistamise kohta eraldi regulatsiooni ei ole, mistõttu kohaldub taolisele isikuandmete töötlemisele üldine regulatsioon. Õhus liikuvalt seadeldiselt filmimine ja pildistamine on isikuandmete töötlemine juhul, kui filmile jäävad inimesed on üheselt tuvastatavad. Kui...

Drooni lennutamine nõuab reeglitega arvestamist

Õhusõidukilt filmimise või pildistamise kohta eraldi regulatsiooni ei ole, mistõttu kohaldub taolisele isikuandmete töötlemisele üldine regulatsioon. Õhus liikuvalt seadeldiselt filmimine ja pildistamine on isikuandmete töötlemine juhul, kui filmile jäävad inimesed on üheselt tuvastatavad. Kui...