Eesti kohtud

Homme algab menetlusosaliste rahuloluküsitlus

Homme, 3.novembril algab menetlusosaliste rahulolu uuring, mis kestab 21. novembrini. Küsitluse eesmärk on välja selgitada, mida arvavad kohtute tööst nii prokurörid ja advokaadid, aga ka kohtulahendi saanud mitteprofessionaalsed menetlusosalised. Uuringust tulenev info on väärtuslik teave, mida...

Eesti kohtumenetlus kuulub jätkuvalt Euroopa kolme tõhusaima hulka

Eile avaldatud õigusemõistmise võrdlustabelis „Justice Scoreboard 2021“ asub Eesti kohtusüsteem tõhususes ja menetluste kiiruses jätkuvalt Euroopa Liidu riikide eesotsas. Kokkuvõttes asub Eesti esimeses astmes tsiviil-ja haldusasjade lahendamiseks kuluva aja võrdluses kolmandal kohal, eespool on...

Ringkonnakohus jättis Peeter Helme karistuse muutmata

PRESSITEADE Tallinna Ringkonnakohus 10. juuni 2021 Ringkonnakohus jättis Peeter Helme karistuse muutmata Tallinna Ringkonnakohus tegi täna lahendi, millega jättis Harju Maakohtu 30. novembri 2020 otsuse Peeter Helme süüdistusasjas muutmata ja kaitsja apellatsiooni rahuldamata.