Äriõigus

Teabevahetus Euroopa Liidu riikide äriregistrite vahel täieneb

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas esimesel lugemisel riigikogule eelnõu, millega muudetakse äriseadustikku ja raamatupidamise seadust. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, mis reguleerib digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamist äriühinguõiguses. Soodustatakse liikmesriikide äriregistrite vahelist andmevahetust ning ärikeelde puudutava info jagamist, eesmärgiga vähendada äriühingute kuritarvitamist.

Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, võib põhikirjaga loobuda notariaalse tehingu vorminõudest ja näha ette, et osa võõrandamise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.