Võlaõigus

Töövõtuleping eraisikuga

Tellija tellib ja Töövõtja teostab Lepingu tingimuste kohaselt järgmise töö: [teostatava töö kirjeldus] (edaspidi Töö). Töö täpsem kirjeldus on toodud Lepingu lisas 1.

Töövõtuleping

Tellija tellib ja Töövõtja teostab Lepingu tingimuste kohaselt järgmise töö: [teostatava töö kirjeldus] (edaspidi Töö). Töö täpsem kirjeldus on toodud Lepingu lisas 1.

Võlatunnistus

Võlatunnistus on leping, millega lubatakse kohustuste täitmist selliselt, et lubadusega luuakse iseseisev kohustus või millega tunnistatakse kohustuse olemasolu.

Autorendileping

Lepingu esemeks on Rendileandja poolt Rentnikule tasu eest ____________ (edaspidi „Sõiduk“) kasutada andmine. Rendileandja kinnitab, et on Sõiduki omanik ning omab Sõiduki suhtes piiramatut käsutusõigust ning et kolmandatel isikutel puuduvad õigused Sõiduki suhtes, mis võivad takistada Rentnikul Sõidukit kasutada.